GSA

กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลโลก (Global Sugar Alliance – GSA) เน้นกดดัน EU และเรียกร้องให้การเจรจาการค้าโลกรอบโดฮาดำเนินต่อไป

กลุ่ม Global Sugar Alliance หรือ GSA ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 เป็นการรวมตัวของผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ๆ ของโลก โดยมีจุดประสงค์ที่จะร่วมกันผลักดันให้มีการปฏิรูประบบ การค้าน้ำตาลของโลกให้เสรีและเป็นธรรม สมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย กัวเตมาลา อินเดีย แอฟริกาใต้ และไทย ทั้งนี้ สมาชิกของ GSA เป็นผู้ผลิตน้ำตาลมากกว่า 50% ของน้ำตาลที่ผลิตได้ทั้งหมดและส่งออกน้ำตาลทรายดิบกว่า 85% ของโลก

ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 กลุ่ม GSA มีมติที่จะเฝ้าติดตามการปฏิรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลของสหภาพยุโรป (EU) ตามที่องค์การการค้าโลก (WTO) ตัดสินอย่างใกล้ชิด โดย WTO ตัดสินให้ EU ต้องลดการส่งออกน้ำตาลให้เหลือปีละ 1.273 ล้านตันและจ่ายเงินอุดหนุนการส่งออกได้แค่ 499.1 ล้านยูโร พร้อมกับเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ สำหรับสินค้าเกษตร (Special Agricultural Safeguard – SSG) ของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

กลุ่ม GSA เห็นว่าการเจรจาการค้ารอบโดฮามีความสำคัญยิ่งต่อการค้าสินค้า และบริการของโลกโดยเฉพาะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าน้ำตาลทราย กลุ่ม GSA เห็นว่า การเจรจาต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปิดตลาด การลดการอุดหนุนภายใน และการลดการอุดหนุนการส่งออก กลุ่ม GSA เห็นว่าบททดสอบที่สำคัญคือการเปิดตลาดน้ำตาลทรายของสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา พร้อมๆ ไปกับการสนับสนุนให้มีมาตรการปฏิบัติที่พิเศษและแตกต่าง (Special and Differentiate Treatment – S&D) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

กลุ่ม GSA ให้ความสำคัญกับความเคลื่อนไหวในการจัดทำกฎหมาย Farm Bill 2007 ของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อทิศทาง ตลาดสินค้าเกษตรของโลกอย่างสูง โดยเฉพาะเมื่อการเจรจาการค้ารอบ โดฮาหยุดชะงักก็จะส่งผลกระทบ ถึงทิศทางของร่างกฎหมาย Farm Bill 2007 ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการเกษตร ภายในประเทศของตัวเอง

ล่าสุดจากการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม Cairns** ที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2549 กลุ่ม GSA มีท่าทีที่สำคัญ ดังนี้

1) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม Cairns และ WTO กลับมาเจรจาการค้ารอบโดฮาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์ ต่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
2) เรียกร้องให้กลุ่มประเทศร่ำรวยแสดงบทบาทผู้นำเวทีโลกที่พร้อม จะเสียสละและผลักดันให้ตลาดการค้าของโลกเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของโลก
3) กรอบข้อตกลงใน Doha Round ควรจะมีผลอย่างจริงจังต่อการขยายโอกาสและตลาดการค้า
4) น้ำตาลทรายควรได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎกติกาที่เท่าเทียมกับสินค้าเกษตรอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.globalsugaralliance.org

กลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 18 ประเทศ ที่มีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรกว่า 25% ของโลก สมาชิกประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ อาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย โบลิเวีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลัมเบีย คอสตาริก้า กัวเตมาลา อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปารากวัย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย และ อุรุกวัย ข้อมูลเพิ่มเติม www.cairnsgroup.org