Archives

ข่าวน้ำตาลโลก

อนาคตอุตสาหกรรมน้ำตาล และเอทานอล ของบราซิล

ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีราคาผันผวน และมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางก่อให้เกิด กระแสการตื่นตัวมาใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล และไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ เอทานอลจัดว่าเป็นพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมและ ได้รับการส่งเสริมให้นำมาใช้เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียม ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ บราซิล ยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและเอทานอลของโลก เป็นที่น่าจับตามองขึ้นมาทันที เพราะไม่ว่ายักษ์ใหญ่จะขยับตัวอย่างไรก็จะมีผลไปถึงอุตสาหกรรมน้ำตาล และเอทานอลของเกือบทุกๆ ประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

วิกฤตแล้งถล่มบราซิลหนัก

อุตสาหกรรมน้ำตาลและเอทานอลของบราซิลกำลังประสบกับความท้าทายภายใต้ สถานการณ์ที่ความ ต้องการใช้ทั้งน้ำตาลและเอทานอลยังมีอยู่สูงกว่ากำลังการผลิต ประกอบกับภาวะอากาศแล้งที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณ อ้อยในแถบใต้ตอนกลางซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยหลักของประเทศได้

อ่านต่อ

โรงงานแปรรูปน้ำตาล: อนาคตอุตสาหกรรมน้ำตาลจริงหรือ?

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในแวดวงอุตสาหกรรมน้ำตาลของโลก ภาวะราคาที่มีความผันผวนสูง การปฏิรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลของสหภาพยุโรปตามคำตัดสินขององค์การการค้าโลก การขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำตาลและ เอทานอลของบราซิล การขยายกำลังการผลิตของหลายๆ ประเทศเพื่อสนองตอบต่อราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นในช่วงต้นปี 2006 และ ความพยายามเข้ามาทำตลาดน้ำตาลทรายขาวแทนตลาดเดิมของสหภาพยุโรป ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายตัวของโรงงานแปรรูปน้ำตาลทรายในหลายภูมิภาคของโลก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปรากฏตัวของ โรงงานแปรรูปน้ำตาลในหลายๆ ภูมิภาคของโลก บทความชิ้นนี้จะเล่าเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ ตลาดน้ำตาลของโลก

อ่านต่อ

น้ำตาลต่างแดน

กลุ่มสหภาพยุโรป

ระหว่างปี พ.ศ. 2511 – 2549 ระบบน้ำตาลของ EU บริหารดำเนินการโดยองค์การตลาดร่วม (Common Market Organization – CMO) มีการกำหนดโควต้า และราคาภายใต้ระเบียบดังกล่าวนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 EU จะปฏิรูประบบน้ำตาลทรายของตนโดยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ ตามที่ องค์การการค้าโลก (WTO) ตัดสิน EU คือ ให้ EU ลดการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลไม่เกินกว่า 1.273 ล้านตันและจ่ายเงินอุดหนุนการส่งออกได้แค่ 499.1 ล้านยูโร ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 EU ได้ยุติการออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ซึ่งใบอนุญาตส่งออกนี้สามารถใช้ได้ 3 เดือนนับจากวันที่ออก ทำให้ ไทย บราซิล และออสเตรเลีย เห็นว่า EU ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำตัดสินอย่างจริงจัง

อ่านต่อ

ราคาน้ำตาลต่างประเทศ

Cane and Sugar Industry’s CLUSTER คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

อุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย เป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย มาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีที่เริ่มมีการผลิตน้ำตาล แดงบริโภคใน ครัวเรือนก่อน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีการพัฒนาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนเริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังในสมัยรัชการที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบัน ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่ 2 ของโลก ด้วยปริมาณการส่งออกน้ำตาลทรายปีละ 4 – 5 ล้านตัน แต่ละปีอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทรายสร้างมูลค่าจากการผลิตและจำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท สร้างงานให้เกษตรกรและผู้ที่ทำธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับน้ำตาลทรายอีกกว่า 1 ล้านคน

อ่านต่อ