ไฟฟ้า

การปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT)

หมายเหตุการคำนวณไฟฟ้า

ตารางการคำนวณขายไฟฟ้าnew

*****************************************************

โรงงานน้ำตาลวอนรัฐอย่ามองเป็นโรงไฟฟ้า

หวั่นออกเกณฑ์ควบคุมซ้ำซ้อนทำขายไฟสะดุด