น้ำตาลทราบดิบโควตา ข.

ผลการขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข.

สิงหาคม 2548 วันที่ 26

กันยายน 2548 วันที่ 2 | วันที่ 9 | วันที่ 16 | วันที่ 23 | วันที่ 30

ตุลาคม 2548 วันที่ 7 | วันที่ 14 | วันที่ 21 | วันที่ 28

พฤศจิกายน 2548 วันที่ 4 | วันที่ 11 | วันที่ 18 | วันที่ 25

ธันวาคม 2548 วันที่ 5 | วันที่ 9 | วันที่ 16 | วันที่ 23 | วันที่ 30

มกราคม 2549 วันที่ 6 | วันที่ 13 | วันที่ 20 | วันที่ 27

กุมภาพันธ์ 2549 วันที่ 3 | วันที่ 10 | วันที่ 17 | วันที่ 24

มีนาคม 2549 วันที่ 3 | วันที่ 10 | วันที่ 17 | วันที่ 24 | วันที่ 31

เมษายน 2549 วันที่ 7 | วันที่ 14 | วันที่ 21 | วันที่ 28

พฤษภาคม 2549 วันที่ 5 | วันที่ 12 | วันที่ 19 | วันที่ 26

มิถุนายน 2549 วันที่ 2 | วันที่ 9 | วันที่ 16

กรกฎาคม 2549 วันที่ 7 | วันที่ 14

ผลการเปิดประมูลขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข.

ผลการเปิดประมูลขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิต 48/49 ส่วนที่เหลือจำนวน 61,333.33 เมตริกตัน
6 ธันวาคม 48 ดูรายละเอียด

ผลการเปิดประมูลขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิต 48/49 ส่วนที่เหลือจำนวน 280,000.00 เมตริกตัน
20 ตุลาคม 48 ดูรายละเอียด

ผลการเปิดประมูลขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิต 48/49 ส่วนที่เหลือจำนวน 352,000.00 เมตริกตัน
28 กันยายน 48 ดูรายละเอียด