ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

งานพิธีมอบรางวัลการประกวดสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559

PR สมาคมการค้ายอดเยี่ยม 2559-2

คุณอภิรดี? ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 โดยคุณกฤษฎา? มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย เข้ารับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง นภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

งานสัมมนา “รู้ลึกเรื่องพืช GMO : บริบทในสังคมโลกและประเทศไทย”

img392

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คุณกฤษฎา? มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “รู้ลึกเรื่องพืช GMO : บริบทสังคมโลกและประเทศไทย” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยนักวิชาการจากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ Dr.Lyne Mclntyre, Research Director, Breeding Higher Value Food Crops, CSIRO, คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, ดร.เจษฎา? เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ชาลินี? คงสวัสดิ์ ผู้จัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช. และคุณวิชา? ธิติประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพืช GMO รวมถึงพัฒนาการทางด้านงานวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศอีกด้วย

งานพิธีมอบรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558

TSEA รางวัลสมามการค้าดีเด่น 2558

คุณชุติมา บุณยประภัศร? ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 โดยคุณกฤษฎา? มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมดุสิตธานี

งานพิธีมอบรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2557

TSEA-รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น-2557

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธาน คณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2557 โดยคุณอารยา? อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และคุณหญิงณัฐิกา? วัธนเวคิน อังอุบลกุล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2557 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง Convention B1 โรงแรม Centara at Central World

Cane and Sugar Industry’s CLUSTER คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย


อุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย เป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย มาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีที่เริ่มมีการผลิตน้ำตาล แดงบริโภคใน ครัวเรือนก่อน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีการพัฒนาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนเริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังในสมัยรัชการที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบัน ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่ 2 ของโลก ด้วยปริมาณการส่งออกน้ำตาลทรายปีละ 4 – 5 ล้านตัน แต่ละปีอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทรายสร้างมูลค่าจากการผลิตและจำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท สร้างงานให้เกษตรกรและผู้ที่ทำธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับน้ำตาลทรายอีกกว่า 1 ล้านคน

อ่านต่อ

การใช้และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย อย่างมีประสิทธิภาพฯ รุ่นที่ 2

รศ.วิชา หมั่นทำการ (กลาง) กำลังสาธิตวิธีการใช้เครื่องปลูกอ้อยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพรุ่น 2″ ได้เรียนรู้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

งานแถลงข่าวตอบโต้ กรมการค้าภายในกรณีกล่าวหาโรงงานน้ำตาลตั้งยี่ปั๊วปลอมขายน้ำตาล

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย และ นายอำนวย ปะติเส ผู้ประสานงาน
3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย และผู้บริหารท่านอื่นๆ ร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้กรณีที่กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์กล่าวหาโรงงานน้ำตาลตั้งยี่ปั๊วปลอมในการขายน้ำตาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

อ่านต่อ

งานแถลงข่าวหลังการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตน้ำตาลภาคเอกชนไทย – ออสเตรเลีย


นายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย ( ที่ 3 จากซ้าย ) และนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ อุปนายกสมาคมฯ (ซ้ายสุด) ร่วมกับนายประกิต ประทีปะเสน ประธานบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) และ มิสเตอร์ คีท เดอ ลาซี่ ประธานบริษัทควีนส์แลนด์ (ที่ 3 จากขวา)

อ่านต่อ