กิจกรรมสมาคม

งานอบรม “เทคนิคการผลิตน้ำตาล” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ช่วงที่ 1 บรรยายโดย E.M. Sarir, B.R.Pabon, Carbo-Solutions International, USA

- How to lower Color in raw sugar and refine process Part 1 : Raw Factory

- How to loer Color in raw sugar and refine process Part 2 : Refinery

- How to Reduce Sugar Losses in C Curing Final Molasses Losses Control

ช่วงที่ 2 บรรยายโดย Prasit Kantakul, General Manager – Control Technologies, Industrial Automation

- Process Automation

หนังสือเชิญ Coffee Session

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 1

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 2

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 3

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 4

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 5

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 6

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 7

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 8 “CDM ขายคาร์บอนให้ได้เครดิต”

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 9

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 10

หนังสือเชิญ Coffee Session ครั้งที่ 11 และประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2551

สรุปผล Coffee Session

สรุปผล Coffee Session ครั้งที่ 3 หน้าที่ 2

สรุปผล Coffee Session ครั้งที่ 5

สรุปผล Coffee Session ครั้งที่ 9 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4

สรุปรายงาน coffee@talk ครั้งที่ 22 ภาพกิจกรรม coffee @ talk ครั้งที่ 22

สรุปรายงาน Coffee & Talk ครั้งที่ 29

สรุปรายงาน Coffee & Talk#30

สรุปรายงาน Coffee & Talk#31new